imageimageimageimageimageimageimageimage

Segueix l'Assetjament Urbanístic de la Vall Santa Creu

L'IAEDEN-Salvem l'Empordà adverteix que l'ajuntament de Port de la Selva torna a obrir les portes a l'especulació urbanística de la Vall de Santa Creu.

Amb l'aprovació de la Llei Òmnibus el passat desembre, la Generalitat ha exclòs la Vall de Santa Creus definitivament del Parc Natural de Cap de Creus i ha deixat en mans de l'Ajuntament de Port de la Selva un possible creixement urbanístic d'aquest sector. Fins ara, el valor arquitectònic, paisatgístic i natural de la Vall de Santa Creu era reconegut i protegit mitjançant el Catàleg de Protecció del planejament vigent de Port de la Selva, segons el seu inventari d'Edificis i Elements d'Interès.

 

L'Ajuntament no s'ha fet esperar: Segons la publicació al BOP núm. 38 de 23/02/2012, l'Ajuntament de Port de la Selva anuncia l’acord d’aprovació inicial del projecte de modificació puntual del Catàleg de Protecció, on, entre d'altres, es pretén excloure el nucli de la Vall de Santa Creu d'aquest catàleg. L'Ajuntament ho justifica directament amb la llei òmnibus i declara que el nucli serà objecte d'una modificació puntual específica del POUM a l'efecte d'adaptar-la a les noves determinacions de la Llei del Parc de Cap de Creus. És a dir, segons l'Ajuntament, el fet de no formar part del parc natural, justifica desclassificar el nucli del patrimoni cultural català.

 

L'IAEDEN-Salvem l'Emprodà considera que la modificació puntual del planejament per adaptar-se a noves determinacions, no justifica -ans al contrari- la necessitat de desprotecció d'un conjunt altament significatiu com són els edificis i elements d'interès de la Vall de Santa Creu. Insistim que aquest poble és un dels darrers nuclis rurals de la costa catalana on encara es preserva un conjunt d’arquitectura tradicional i la seva integració amb la natura. La conservació d’aquest patrimoni garanteix la qualitat de vida dels veïns, representa un atractiu social i turístic i conforma un element d’identitat territorial. Només amb un patrimoni ben gestionat es pot treure profit econòmic de les seves potencialitats. En el context actual, la rehabilitació està adquirint un renovat vigor en detriment de les construccions de nova planta i del consum irresponsable del territori. I amb més raó si aquest es produeix en un entorn d’elevat interès paisatgístic i patrimonial.

 

En aquest sentit, l'IAEDEN-Salvem l'Empordà ha presentat al·legacions a l'acord en les que adverteix també que els responsables i promotors de la tramitació d'aquesta modificació puntual podrien estar incomplint la llei de protecció del patrimoni cultural (llei 9/1993 de 30 de setembre). Segons aquesta llei, els ajuntaments, en l'exercici de les seves competències, han de vetllar per la integritat del patrimoni cultural català. I considerem que, en aquest cas, l'Ajuntament de Port de la Selva està incomplint aquest precepte sense cap justificació raonada. A les al·legacions hem adjuntat l'informe que ja vàrem presentar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà i que proposava la catalogació de la Vall de Santa Creu com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Aquesta iniciativa ha estat resposta negativament mitjançant silenci administratiu per part del Consell Comarcal.

 

Des de l'inici d'aquesta lluita per a la conservació de la Vall de Santa Creu, hem estat convençuts que els motius de les administracions per a l'exclusió del nucli del parc natural eren interessos urbanístics. Recordem, altra vegada, que s'han guanyat dos contenciosos administratius en aquest sentit, el primer precisament contra una modificació de la classificació del sòl de la Vall de Santa Creu que pretenia l'Ajuntament de Port de la Selva el 2004 i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar. Temem que amb aquesta nova exclusió, ara del catàleg de protecció del POUM de Port de la Selva, l'administració segueix la seva dèria que culminarà en l'anunciada modificació puntual específica.

 

Per tot plegat, no ens cansarem mai de denunciar aquest assetjament al que nosaltres considerem un dels darrers tresors arquitectònics i paisatgístics de la costa empordanesa. I vetllarem fins que la Vall de Santa Creu tingui la protecció i la consideració que es mereix.

 

iaeden.cat