imageimageimageimageimageimageimageimage

Iaeden- Salvem l'empordà denuncien agressions a la conservació del patrimoni natural

Més agressions a la conservació del patrimoni natural

La Diputació de Girona tramita el "condicionament" de la carretera GI-V-6102 al terme municipal de Palau-saverdera. Aquesta carretera connecta la carretera de Roses (C-260) amb la de Vilajuïga (GI-610) a
l'alçada de Palau-saverdera i el 80% del seu traçat es troba dins del Parc Natural del Aiguamolls de l'Empordà (PNAE), vorejant en part la Reserva Natural Integral dels Estanys.Des de la IAEDEN-Salvem l'Empordà volem denunciar que novament es planteja la transformació d'un espai protegit: El PNAE es va protegir a l'any 1983 amb la finalitat de conservar i restaurar els seus sistemes naturals terrestres i marins i valors geològics, botànics, faunístics i ecològics i dels elements d'interès cultural que conté i la integritat del seu
paisatge. L'ampliació d'aquesta carretera no respon a cap d'aquestes raons i, a més, pot contravenir el seu esperit i perjudicar certs elements que configuren el Parc.S'ha de tenir en compte que ampliar una carretera pot comportar elssegüents impactes:


- Augment del trànsit rodat i, per tant, més afluència de cotxes i a més velocitat.


- Augment de la pressió humana i just al límit d'una reserva natural integral, àrea de màxima protecció.


- Augment en els atropellaments de fauna: amfibis, rèptils, aus i mamífers.El Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge dels
Aiguamolls de l'Alt Empordà (PE) admet obres de manteniment, reforma i
condicionament de la xarxa viària que no suposi un augment de volum i no
intensifiqui el seu ús. Alhora, el PE especifica que s'admetrien reformes
de la xarxa viària en el supòsit d'absència d'alternatives viables en
altres sectors fora de l'àmbit de l'espai. En aquest cas, l'alternativa
són les carreteres de Roses (C-260) i la de Vilajuïga (GI-610), de major
capacitat i amplada, i que augmenten el mateix recorregut per tan sols 1,5
km. Per tant, no està justificada la necessitat de fer augmentar el
trànsit per aquesta via per l'impacte ambiental que suposa, perquè hi ha
alternatives i perquè va en detriment dels valors naturals de l'espai
protegit.


Incompliment deles directius de la Comissió Europea sobre biodiversitat


A nivell europeu, la pèrdua de biodiversitat és un tema que preocupa molt,
encara que això no es reflecteix en la política i planificació de casa
nostra. Recordem que davant l'incompliment dels objectius marcats per la
UE pel 2010, referent a la biodiversitat i la preocupació de la pèrdua de
biodiversitat a ritmes extremadament accelerats, la Comissió Europea va
redactar la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell,
al Comitè econòmic i social europeu i al Comitè de les Regions definit com
a Estratègia de la UE sobre la biodiversitat fins el 2020: la nostra
assegurança de vida i capital natural.


En aquest document es reflecteix que tan sols el 17% dels hàbitats i
espècies i el 11% dels ecosistemes clau protegits per la legislació
europea, es troben en estat favorable, malgrat les actuacions realitzades
contra la pèrdua de biodiversitat en el marc de la definició en el 2001 de
l'objectiu de biodiversitat de la UE pel 2010. Els beneficis d'aquestes
actuacions s'han vist contrarestats per una contínua i creixent pressió
sobre la biodiversitat europea. L'objectiu primer d'aquesta comunicació és
aturar el deteriorament que pateix l'estat de conservació de totes les
espècies i hàbitats contemplats en la normativa sobre protecció de la
naturalesa en la UE i millorar el seu estat significativament, de manera
que el 2020 els indicadors de biodiversitat hagin millorat.
El "condicionament" d'aquesta carretera contravé els principis més bàsics
de conservació d'un espai natural, donant més pressió antròpica a una zona
que ja està rodejada de grans masses turístiques i en detriment de la
conservació de les àrees amb una màxima figura de protecció. Òbviament,
l'obre en qüestió correspon a una política contrària a les actuacions
definides per la Comissió Europea per aturar la davallada preocupant de la
biodiversitat que està patint la UE.Despeses públiques necessàries?El pressupost d'aquesta obra pública és de 2.019.799,86 euros. En el
context actual de crisi general, de retallades i davant la necessitat de
marcar prioritats no es pot entendre aquesta despesa de diners públics.
Estem segurs que hi ha actuacions més necessàries que ampliar una
carretera amb un trànsit pràcticament nul en la majoria dels mesos de
l'any. Actuacions com aquesta ajuden a crear més indiferència i més
indignació social, doncs es fa difícil d'entendre l'interès públic de tal
inversió.


Per tot plegat, volem mostrar el nostre posicionament radical en contra
d'aquest projecte i hem demanat la seva retirada a la Diputació de Girona.Empordà, setembre 2011
Més informació: Bàrbara Schmitt, 696 021355