imageimageimageimageimageimageimageimage

Denuncien la creació d'una base nàutica a la desembocadura del Fluvià

denuncia la nova promoció del projecte d'una base nàutica a la desembocadura del Fluvià

La IAEDEN-Salvem l'Empordà denuncia la nova promoció del projecte d'una base nàutica a la desembocadura del Fluvià amb la concessió del Ministeri de Medi Ambient i en contra la legislació catalana i europea. Una empresa pretén convertir el tram final del riu en port nàutic amb càmping residencial de luxe i així ho promou via internet i també al passat Saló Nàutic de Barcelona. El projecte contradiu la normativa que protegeix aquest espai natural.

 

 

COMUNICAT DE PREMSA: La desembocadura del Fluvià i els fantasmes del passat
L'IAEDEN-Salvem l'Empordà denuncia la nova promoció del projecte d'una base nàutica a la desembocadura del Fluvià amb la concessió del Ministeri de Medi Ambient i en contra la legislació catalana i europea.

Una empresa pretén convertir el tram final del riu en port nàutic amb càmping residencial de luxe i així ho promou via internet i també al passat Saló Nàutic de Barcelona. El projecte contradiu la normativa que protegeix aquest espai natural.


L'empresa Canales del Fluvià SL està promovent a la seva pàgina web www.illadelfluvia.com la venda d'amarres a la desembocadura del riu Fluvià i amaneix la seva promoció amb una representació virtual de com projecta aquest espai pel futur: iots, velers i llanxes amarrats davant d'un paradís de palmeres, piscines, cases i bungalous. L'empresa basa aquest projecte en la concessió administrativa atorgada per Ordre Ministerial el passat juny d'aquest any relativa als canals i dàrsenes encara existents a la desembocadura.


A l'IAEDEN-Salvem l'Empordà estem prou acostumats que els expedients de projectes urbanístics s'allarguen en el temps i que sovint ressusciten, quan, per l’evolució dels temps i del sentit comú, ja els donàvem per morts. Quan la Generalitat enderrocà l'edifici del Fluvià Marina, el 25 de març 2005, vam donar el cas d'una possible urbanització de la desembocadura del Fluvià per tancat definitivament. Fins que un ciutadà igualment sorprès ens va informar de la publicitat del projecte Illa del Fluvià al passat Saló Nàutic de Barcelona.


Efectivament, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha atorgat una nova concessió, el 6 de juliol 2012, a la mercantil Canales del Fluvià Nàutic. Aquesta concessió es basa en una concessió atorgada per Ordre Ministerial del 20 de febrer 1970 en base a la llei 28/1969 (d'època franquista) i a partir d'aquí s'han anat prorrogant les concessions.


Creiem que la tramitació que pretén l’ empresa Illa del Fluvià, SL no té fonament. Ells mateixos a la pàgina web diuen “Unidades de alojamiento turístico representadas, sujetas a aprobación del correspondiente planeamiento”. Creiem que una pretesa modificació del planejament no resulta viable i, per tant, que l’obtenció dels permisos i llicències que caldrien, atesos els diferents graus de protecció d’aquesta zona, afegida a la dificultat o impossibilitat d’accés per la bocana de la desembocadura del Fluvià, farien d’impossible execució aquest projecte. Ni el Pla de Ports, ni el Planejament Territorial de la Generalitat preveuen o permeten desenvolupar aquesta nova
urbanització en aquesta zona.


Creiem que aquest “projecte” és un disbarat ambiental i anunciem que ens oposarem a les modificacions dels instruments territorials, urbanístics i sectorials vigents, tendents a permetre la implantació d’aquesta nova urbanització. Mantenim la nostra oposició, com ja vam fer, fa més de 10 anys, al desenvolupament de la urbanització de Fluvià Marina, una lluita que és hereva de la que va donar lloc a la defensa dels Aiguamolls de l’Empordà, a finals dels anys 70 del segle passat. Això no obstant, apel·lem als poders públics competents, especialment a la Generalitat, que actuïn d’immediat i no esperin que la societat civil “tregui les castanyes del foc”.


Recordem breument la cronologia de la protecció de la desembocadura del Fluvià:


- 1983: Es crea el Parc Natural dels Aiguamolls (PNAE) pel Parlament de Catalunya
(segons la llei 21/1983). En aquest cas, la desembocadura no s'especifica.


- 1993: es declara el PNAE zona Ramsar. El seu principal objectiu és la conservació de les zones humides que tenen una importància a nivell internacional. BOE 73, 26 març 1993. S'inclou el tram del riu Fluvià des del mar fins a Torroella de Fluvià.


- 2002: El Conseller Felip Puig de PTOP resol el recurs d'alçada de l'IAEDEN a favor de la protecció d'aquest espai.


- 2005: El Conseller Joaquim Nadal, com a conseller de PTOP, enderroca l'edifici del
Fluvià Marina.


- 2006: es declara el PNAE com a zona ZEPA (zona especial de protecció per les aus) de les LIC (zona d'importància comunitària) a efectes d'integrar-ho a la Xarxa Natura 2000. Aquesta figura de protecció s'inclou en les zones d'especial interès per la seva protecció pel seu interès en l'àmbit europeu. La XN2000 inclou la zona del Fluvià Marina.


- 2010. El govern de la Generalitat aprova el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l'Empordà. S'inclou també la desembocadura.ç


Creiem que hem de fer públic aquest nou intent de promoure un projecte en aquest indret per resultar contraria a la protecció ambiental d'una zona de cabdal importància, no només a nivell local, sinó, també, europeu i internacional.


Sant Pere Pescador, octubre 2012
IAEDEN-Salvem l'Empordà