imageimageimageimageimageimageimageimage

El projecte MARIE, una plataforma online de productes i serveis en eficiència energètica d’edificis

El Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (DTES), en el marc del projecte Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement, conegut també com projecte MARIE, promouen una plataforma online amb l'objectiu  d'unificar l'oferta existent en productes, tecnologia i serveis en eficiència energètica en edificis. Les inscripcions a la plataforma es poden formalitzar a través del web del projecte MARIE: http://www.marieapp.eu.

 

El projecte MARIE cerca solucions per a la millora de l'eficiència energètica dels edificis mediterranis, i per això pretén formular una Estratègia Mediterrània per a la renovació energètica dels edificis amb el màxim de consens amb els principals agents públics i privats que composen l'oferta i la demanda en aquest camp.

 

La informació, iniciatives, legislació i projectes existents sobre la eficiència en l'edificació cada vegada és més abundant, i en aquest marc, es va trobar necessari disposar d'una plataforma que permeti coordinar tots els esforços que es realitzen amb aquest objectiu.

 

Per tot això el DTES ha creat una plataforma online per a facilitar l'accés a aquesta informació, la interacció i el treball en xarxa per a construir un projecte Mediterrani sòlid i consistent, i que pugui servir de referència a les autoritats comunitàries responsables i competents per a la implementació dels programes de finançament de la UE en el proper període 2014-2020.

 

Durant el primer any de funcionament de la plataforma MARIE (2012) es podran registrar en aquesta plataforma tant les entitats associades al projecte, com institucions públiques i privades, organitzacions sense ànim de lucre, empreses, etc., del països Mediterranis, que estiguin interessades i siguin competents en la renovació energètica d'edificis. Així mateix es podran registrar projectes finançats per la Unió Europea amb objectius relatius a l'eficiència energètica en l'edificació. Tots aquests agents podran doncs utilitzar la plataforma per fer difusió de la seva activitat en el sector i estar al corrent de les novetats que vagin apareixent.

 

El CEEC és el responsable, al llarg de l'any 2012, de promoure i gestionar la plataforma per tal d'assolir uns massa crítica mínima que permeti de cara al 2013 dotar la plataforma de més serveis als seus usuaris.

 

Entre altres coses, els usuaris inscrits a la plataforma tindran un accés directe als resultats que el projecte MARIE vagi produint: un mapa exhaustiu de programes de finançament de projectes d'eficiència energètica, esborranys de l'estratègia de renovació energètica dels edificis existents en el Mediterrani per poder participar en la seva formulació, etc. Més endavant, s'ampliarà l'abast de la plataforma i els seus membres podran formar part de la xarxa d'entitats que col·labori amb la Comissió Europea per a la implementació de l'estratègia 2014-2020 que s'hagi consensuat.

 

font. sostenible.cat