imageimageimageimageimageimageimageimage

Resposta de les entitats ecologistes a UrbanismeCOMUNICAT DE LES ENTITATS ECOLOGISTES ANG, IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ


A la vista de la resposta pública facilitada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en relació a la denúncia formulada per l’ANG, Salvem el Pla de Vidreres, IAEDEN-Salvem l’Empordà pel mal funcionament d’aquest organisme públic i fent balanç del conjunt de sentències dictades pels Tribunals l’any 2011 respecte de causes ecologistes, que han anul·lat tots els planejaments impugnats, passem a indicar el següent:

 

1r. És incerta la resposta de la Generalitat indicant que els planejaments s’han anul·lat per

qüestions formals i per simples aspectes de tramitació dels plans.

 

2n. El Polígon industrial de Roses ha estat anul·lat per permetre urbanitzar i edificar un sòl d’alt

valor natural destruint un connector entre els Parcs naturals del Cap de Creus i dels Aiguamolls de

l’Empordà, que són els principals espais protegits de les comarques gironines. De manera que la

Comissió no va garantir la protecció del sòl d’alt valor natural.

 

3r. El Polígon industrial de Vidreres s’ha declarat nul de ple dret per preveure’s la seva

implantació en una zona inundable. De manera que la Comissió no va controlar adequadament el

risc d’inundació al municipi.

 

4t. El POUM de Palafrugell ha estat anul·lat per no respectar el Pla Director urbanístic de

l’Empordà, per preveure creixements desmesurats, no haver efectuat una avaluació ambiental

adequada i basar-se en la signatura de Convenis urbanístics il·legals.

Cap dels motius d’anul·lació dels 3 instruments urbanístics són simples qüestions formals, ans al

contrari.

 

Amb les 3 sentències dictades s’ha evidenciat el següent:

a) Que no s’ha garantit la preservació de sòls de valor natural (cas de Roses).

 

b) Que no s’ha garantit protegir les zones inundables (cas de Vidreres).

 

c) Que ha fallat l’avaluació ambiental i no s’ha controlat la legalitat dels acords de

reclassificació de sòls (cas de Palafrugell).

 

És per això que les Entitats ecologistes sotasignats reivindiquem la revisió del funcionament de la

Comissió, l’anàlisi dels errors i la seva rectificació l’adopció de responsabilitats administratives.

Tanmateix exigim tenir veu i vot a la Comissió d’Urbanisme, amb la finalitat de garantir la

representació adequada de les Entitats de defensa del territori.

 

 

Això resulta perfectament possible mitjançant els següents mecanismes:

 

a) Proposar dues persones de reconegut prestigi i experts en medi ambient vinculades a les

Entitats, per a la seva designació com a membres per part del President de la Comissió.

Disposant de nombrosos professionals ambientòlegs, biòlegs, geògrafs, arquitectes i

Professors d’Universitat que podrien optar a aquesta designació. Aquest mecanisme figura

ja previst al Decret regulador de la composició de les comissions i podria implementar-se

d’immediat.

 

b) Modificar el Reglament regulador de la composició orgànica de les Comissions

d’Urbanisme per preveure dos representants de les Entitats de defensa del territori.

Modificació reglamentària que no presenta cap dificultat tècnica i que pot efectuar-se en

aplicació dels principis de transparència i participació que haurien d’informar l’actuació de

l’Administració. Especialment en el present supòsit, en el que les errades de la Comissió

Territorial d’Urbanisme són reiterades i gravíssimes, no tan sols l’any 2011 sinó també l’any

2010 (amb els casos de l’anul·lació de la subestació elèctrica de Fonteta o l’abocador de

Vacamorta), o l’any 2009 (amb el cas de l’anul·lació del planejament de Port de la Selva

relatiu a la urbanització de la Vall de Santa Creu).

 

COMUNICAT DE LES ENTITATS ECOLOGISTES ANG, IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ